Montauk White Stoneware Scoop
Montauk White Stoneware Scoop
Montauk White Stoneware Scoop
Montauk White Stoneware Scoop
Montauk White Stoneware Scoop
Montauk White Stoneware Scoop

Montauk White Stoneware Scoop

$5

Stoneware Scoop, White

Small: 4-1/2"

Large: 7-1/2"L